Node JS ilə web scraping (başqa saytlardan məlumatların götürülməsi)

Veb proqramçıların daimi olaraq scraping etmə ehtiyacı olur. Bu vebin ayrılmaz hissəsindən biridir desəm yalan olmaz. Məqaləni Fuad Rüstəmzadənin Medium bloqunda gördüm və faydalı olduğu üçün icazəsi ilə paylaşıram.Scraping-i əksər proqramlaşdırma dilləri ilə etmək mümkündür.…